Üdvözöljük Bodán!

Gondosan tisztántartott, átlagon felül virágosított piciny zsáktelepülés, mely a megyeszékhelytől 18 km-re fekszik. A Pécset Szigetvárral összekötő 6-os számú főútvonaltól Északra 4 km-re épült. A falu északi területén erdővel csatlakozik a Nyugat-Mecsek lábához.

A déli kapun belépéskor egymás mellett elhelyezkedő halnevelő tó és halastó fogadja a látogatókat. Mellette mintegy 3 hektáros Emlékparkot alakítottak ki. Itt került elültetésre a 7 vezér fája. A tavakat tápláló patakra hidat építettek, egy székely faházban rendezték be a halőrházat.

A bekötőút másik oldalán, a halastóval szemben virágszobor park alapjait rakta le az önkormányzat.A park villamoshálózata és öntöző rendszere elkészült, továbbá az első élő köztéri látványosságot, egy pávát ábrázoló virágból készült szobrot is elkészült. Az elmúlt évben, egy Európában is egyedül álló információs parkkal gazdagodott a falu. A közterületen elhelyezett tájékoztató táblák bemutatják a radioaktív hulladék elhelyezés módszereit, lehetőségeit, a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs Társulás tagjait, valamint a híres bodai aleurolit kőzetet.

A község neve a Boda, Buda, Budimér szláv eredetű személynévből származik. A falucímere Bodának a  18. században adományozott pecsét alapján készült. A címerképben a trónszék mellett álló királyi alak jobbjában kormánypálca, a másik oldalon szárnyas angyal, kezében szív van.
A falu lakosainak száma jelenleg 464 fő, ennek 43 %-a fiatal, 40 % a középkorúak és 17 % az időskorúak aránya. Az önkormányzat az alapfokú oktatást a Bicsérd-Boda-Zók közös fenntartású Általános Iskolában biztosítja a tanulók számára. Sok a munkanélküli, a megélhetés alapja a háztáji gazdálkodás. A lakások száma 175. A legújabb és modern lakóházak mellett még többségében vannak a sátortetős családi házak és a múltat idéző paraszti lakóházak is, jelentős részüket átalakították, bővítették.
Az itt élők többségében magyar ajkúak, római katolikus vallásúak. A templom 1908-ban Keresztelő Szent János tiszteletére épült, ékessége az 1999-ben elkészült ólomüveg díszítés, melyet H. Barakonyi Klára képzőművész tervezett.

A településre jellemző a mezőgazdaság, ezen belül főként a szőlőtermesztés és borkészítés A település a Fehér- Mecsek borvidék, borút szerves része. A település fejlődése átgondolt, folyamatos. 1990. óta Kovács Győző a polgármestere a településnek.

Vezetésével jelentős infrastrukturális fejlődésen ment keresztül Boda (vezetékes gáz, vezetékes ivóvíz, burkolt utak, sportöltöző, ravatalozó, kábel TV hálózat, telefonbekötések, szélessávú internet,  szőlőterületek villanyhálózatának kiépítése, sportpálya, sportöltöző építése, közvilágítás korszerűsítése, központi szemétszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, autóbuszvárók kiépítése-burkolása, orvosi rendelő-betegváróval, vízelvezető árok burkolás, szőlőkbe vezető utak kövezése, stb…). A falu pályázati forrásból, saját erő hozzáadásával 2006-ban fejezte be a szennyvízelvezetés hálózatának kiépítését, vagyis az infrastruktúra teljes körűvé vált. 2002-ben került átadásra a Teleház, a Polgármesteri Hivatal új szárnya, orvosi rendelő és az új posta. Falugondnoki szolgálat került bevezetésre, saját kisbusszal. A település önálló, saját jegyzőséget működtet 1993-óta. A hivatal a legkorszerűbb informatikai technikával van ellátva. A településnek saját kiadású újságja és helyi televíziós adása van. Intézményei: iskola, óvoda, házi orvosi szolgálat, a szomszédos településen Bicsérden működik. Az intézmények három település közös tulajdonában vannak. Boda a jelenlegi törvényi szabályozás szerint, területfejlesztésileg a Szentlőrinci többcélú társuláshoz tartozik.

Rendszeresen visszatérő most már hagyománnyá váló események a faluban a Mediterrán Bodai Szüreti fesztivál az októberi Tájoló nap, a Bodai Búcsú, a Május 1-ei Falunap, a húsvéti Emmausz járás, az augusztus 20-i rendezvények. Rendszeresen tartanak bálokat a község faluházában..
Az önkormányzat a Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Területfejlesztési Önkormányzati Társulás és a Zöldvölgy Területfejlesztési és Kistérségi Önkormányzati Társulás tagja. A szervezetek székhelye Bodán található, elnöke a bodai Polgármester.

Civil közösségek: Mecsekalja Horgász Egyesület, Bodai Polgárőr Egyesület, Boda Sportegyesület, Bodáért Egyesület, Boda Községért Közalapítvány.  A falu nyugdíjasai nyugdíjas klubot hoztak létre, 23 fővel.
A településen Katolikus egyházközösség működik, gyönyörű templommal, melynek kertjében az első és második világháborúban elhunyt bodai hősök emlékműve áll. A túrizmus első helyen áll a település életében, mivel e Mecsek veszi körül erdeivel, nagy lehetőségeket kínálva. A vadászat, bakancsos túrizmus, a méhészet, a borászat, horgászat, meghatározó a túrizmus szempontjából a falu életében. Különböző befektetők és önerőből, SAPARD pályázat nyerésével, egy Európában egyedülálló 3 hektáros virágszobor park kivitelezését kezdte meg az önkormányzat 2003-ban.

Első lépésként a villamos hálózat és az öntözőrendszer készült el. 2004. ben. Ehhez a beruházáshoz szükséges természetesen befektetők keresése, valamint új pályázatok benyújtása. A fentiekhez sok segítséget nyújthatnak a partner települések, melyeknek a kimunkálása most van folyamatban. A település várja a beruházók jelentkezését!

A községnek települési partnerkapcsolata van Erdélyben, Ausztriában és Finnországban. Az Ausztriai Ottnang településsel Boda 1996- ban kötött szerződést. A romániai Csíkrákossal szintén ebben az évben, a Finn Kaangan településsel 2004.- ben kötődött a partner kapcsolat és ekkor volt a szerződés aláírása is. A települések lélekszáma hasonló, mint Bodáé, kivéve Ottnangot, melynek lélekszáma több mint 1200 fő és székhely község.

A kapcsolatok többnyire a kultúra, a sport, egészségügy, környezetvédelem, egymás lakosainak megismerésére, barátságok kialakítása körül forgott. 2004. ben azonban megváltozott a helyzet. Az EU. Csatlakozás elősegítése érdekében, a Finnek és az Osztrákok sok előadást, helyszíni látogatást szerveztek Boda részére. A látogatásokhoz EU. –ós pályázatok írásában közreműködtek, melynek segítségével kiutazhattunk a helyszínekre.

A Finnek, fiataljaik részére utazást szerveztek Bodára, ahol egy hetet töltöttek a helyi fiatalok társaságában. A látogatásuk ideje alatt megnéztek mezőgazdasági magán vállalkozást, biotermelő üzemet, Finn gasztronómiai napot tartottak, megismerkedtek a hátrányos helyzetű helyi fiatalokkal. A Bodaiak meghívás alapján, 2005 nyarán hasonló programot csináltak végig Kaanganban.
Sőt, a Finn vezetők zártkerti ingatlanokat is vásároltak Bodán. A Finn település vezetői 2004 óta többször jártak Bodán vendégségben, szinte már haza jönnek.
A Finn, Ír, és Magyar Építészeti Egyetemek, pályázat útján elkészítették a település építészeti örökségvédelmi tervét

Auszriában, a bodai néptáncegyüttes, futballcsapat,a falu lakói, valamint a falu vezetése többször- rendszeresen járt. Ugyanígy Bodán az Osztrákok. Volt olyan év, amikor az egész fúvószenekaruk koncertezett Bodán.

Támogatják az óvodánkat, ruhákkal, játékokkal, eszközökkel. A település vezetők kapcsolata személyesen baráti és kiváló. 2003-ban a bodai 10-12 éves gyermekek egy hetet tölthettek Ausztriában családoknál. Az Osztrák gyerekek 2005-ben Bodán ugyanígy eltöltöttek egy hetet.

A Romániai (Erdélyi) kapcsolat mind emberbarátilag, mind önkormányzatilag gyümölcsöző. 1996-ban kötődött a partnertelepülési együttműködés, azóta mi Bodaiak többször jártunk Rákoson, tánccsoportunk táncolt a híres Csíksomlyói hegyen, a Búcsún, valamint az ezerszáz székelylány találkozón. A Bodai gyermekek részt vettek a Romániai „Csipike” gyermek világtalálkozón. A Vezetők kapcsolata kiváló, a két faluban élő emberek között igazi barátság szövődött. A települések vezetői, és lakói többször találkoztak a két település ünnepein, bemutatva kultúrájukat, megerősítve együttműködési készségüket.

A település jövőbeni tervei közé tartozik,a területileg érintett településeket összekötő többfunkciós utak kiépítése, civil közösségek és szolgáltatások házának megépítése, a település örökség védelmének megóvása, munkahely teremtés, vízelvezető árkok tovább burkolása és a lakosságszám megőrzése, növelése.2017 08 03 Boda fentről